Styrdokument och policy

Vårt viktigaste styrdokument är det handlingsprogram som direktionen beslutar. Vårt nuvarande handlingsprogram beslutades i direktionen i december 2019 och sträcker sig fram till 2022. I december år 2021 har direktionen beslutat om att nytt handlingsprogram som börjar gälla 1 januari år 2022.

Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram år 2022

 

Förbundets mål finns tydligare definierade i den verksamhetsplan som årligen beslutas i direktionen.

Verksamhetsplan år 2022

 

Direktionen fastställer årligen ett tillsynsprogram gällande förbundets tillsynsverksamhet.

Tillsynsprogram 2022