Ekonomi

Vårt förbund har tre medlemskommuner som genom årliga medlemsavgifter ser till att vår verksamhet kan upprätthållas och hålla en god kvalitet.

Prislista (taxa)

Här kan du välja att ladda hem två olika prislistor: en avser taxa för myndighetsutövning (tillsyn, tillstånd) och en prislista för övrigt (bland annat utbildning, automatlarm och uthyrning).

Taxa myndighetsutövning år 2022

Prislista övrigt år 2022

Budget

Budgetarbetet inleds med ett samråd mellan förbundet och respektive medlemskommun, före den 30 september varje år. Därefter beslutar direktionen, vår politiska ledning, budgeten för senast den 31 oktober. Direktionens budgetmöte är offentligt och kungörs enligt Förbundsordningen.

Verksamhetsplan och budget år 2021

Budget 2022

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Bokslut

Vårt räkenskapsår är detsamma som kalenderåret och årsbokslut upprättas per den sista december varje år. Årsredovisningen beslutas av direktionen och lämnas senast 1 mars till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut om ansvarsfrihet för direktionen. Räddningstjänsten upprättar även ett delårsbokslut per den 31 juli varje år som skall godkännas av direktionen.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Fakturering

Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277)  betyder att  vi endast kommer ta emot e-faktura från och med 1 april 2019. Observera att PDF inte är godkänt format! 

Mer information om våra riktlinjer kring leverantörsfakturor och faktureringsadress hittar du här.