Arbeta hos oss

Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar med flera olika verksamheter för att uppnå vår vision om det skadefria samhället. Vi beskriver verksamheten utifrån tre processer: stöd till enskilda, insatser vid oönskade händelser samt analys och utredning.

Nedan listas våra aktuella vakanta tjänster:

– För nuvarande har vi inga vakanta tjänster

Brandman

I kommunalförbundet har vi cirka 160 brandmän anställda fördelade på fem brandstationer stationer och två räddningsvärn. Majoriteten är anställda som Räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB (i folkmun deltidsbrandman), vilket betyder att de har beredskap i hemmet och på det ordinarie arbetet.

Räddningstjänstpersonal i beredskap

För att kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap har vi krav på att man måste kunna ta sig till brandstationen inom fem minuter, dygnet runt, under den vecka man har beredskap. Du måste också vara fullt frisk och ha en god fysik arbetsförmåga. När du blir anställd som RiB får du en internutbildning på tre veckor som ger en god förståelse och förberedelse för ditt nya arbete. Inom två år måste du genomföra, med godkänt resultat, utbildningen “Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib)” som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer om vad arbetet som RiB innebär, både för dig som anställd och för din ordinarie arbetsgivare, på blideltidsbrandman.nu

 

Heltidsarbetande brandman

Att arbeta som brandman på heltid innebär ett varierande och spännande jobb. När du arbetar så är du på brandstationen i Karlshamn och har en anspänningstid på 90 sekunder. Här varvas underhållsarbete med övningar, extern kommunikation och utbildningar med larm och interna övningar. Är du intresserad av att arbeta som brandman så kan du läsa utbildningen Skydd mot olyckor hos MSB. Det är en tvåårig eftergymnasial utbildning med examen i säkerhets- och räddningsarbete. För att bli anställd som brandman på heltid hos oss så krävs det att du minst har genomgått utbildningen för Räddningsinsats hos MSB (se Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram).

Går du utbildningen Skydd mot olyckor så är du välkommen till oss på ditt Lärande i arbete (LIA)!
Har du frågor så kan du kontakta någon av våra LIA-handledare Robert eller Johan.

robert.carlsson@raddning.com
johan.blomstrom@raddning.com