2020009500

Trafikolycka

20-01-26 16:59 Elsebrånevägen Karlshamn

När vi kommer fram kan vi se var personbilen varit i refugen och läckaget därtill. Vi kör förbi med 3060 och kan se att olja läckt ut på vägen längs en sträcka på ca 300m innan vi ser bilen intill vägen. En person inblandad, inga personskador. Föraren säger sig ha väjt för en hund. 3010 stannar till och tar det lite större läckaget vid refugen för att sedan fortsätta lägga ut bark på drabbade delar av vägbanan. 3060 lägger ut bark runt och under bilen. Vi spärrade av Elsebrånevägen i omgångar under arbetet med att sanera vägbanan. Polisens LKC (Länskommunikationscentral) ordnar med bärgare efter kontakt med föraren. TLC (Trafikledningscentralen) informeras om skadan på refugen samt att bark ligger på vägbanan.