2020009311

Brand i byggnad

20-01-26 00:22 Guöviksvägen Karlshamn

Vi får det som en undersökning av brand i byggnad. När räddningstjänsten kommer till platsen så glödde det i en 25 liters tunna, som stod inne på gården. släckte med vatten.