2020000001

Brand ute

20-01-01 1:08 Jössastigen Karlshamn

Brand i sopkärl intill byggnadens fasad. Släckning, lämpning utfördes och kontroll av fasad och byggnadens väggkonstruktion utfördes.