2019000892

Brand i byggnad - undersökning röklukt

19-12-31 17:55 Sölvesborg

Undersökning efter en mindre i gardin och ett element. Lugnt på platsen och inga släckåtgärder av räddningstjänsten.