2019000893

Brand i byggnad

19-12-31 21:58 Myntvägen Karlshamn

Brand i julgran som släckts av boende. Ventilering utfördes av drabbad bostad och grannlägenheten där det skett rökspridning till.