2019000887

Brand i byggnad

19-12-30 19:16 Bibliotek, Stenbackanavet Karlshamn

Raketer som skjutits in i ett bokinsläpp till biblioteket. Ingen brand vid vår framkomst. Ventilering av lokaler genomfördes.