2019000880

Brand ute

19-12-28 03:49 Container/Sopkärl, Brovägen Svängsta Karlshamn

Brand ute i en container/ett sopkärl. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde släcka branden i sopkärlet och förhindra spridning till intilliggande byggnad.