2019000877

Brand ute - övrigt

19-12-25 19:20 Danagatan Sölvesborg

Rökutveckling från porten till en byggnad, branden är släckt. Kontroll av eventuell spridning till byggnaden genomfördes, ingen spridning till byggnaden hade inträffat.