2019000873

Trafikolycka - singel

19-12-25 19:12 Personbil, Svängstavägen Karlshamn

En förare som skulle vända, han ser en grusplan intill vägen och bestämmer sig för att vända där. På grund av mörker och dålig sikt ser föraren inte att det är ett djupt dike mellan vägen och grusplanen. Olyckan har skett i låg hastighet och föraren fick inga skador i samband med dikeskörningen. Räddningstjänsten spärrade av vägen och kontrollerade bilen efter läckage, föraren undersöktes av ambulans. Inga övriga åtgärder.