2019000868

Trafikolycka

19-12-23 19:22 E22, E22:an Mellan Karlshamn Ö och Åryd Karlshamn

Två personbilar som kolliderat på E22:an 2 km väster om Åryd. Två personer inblandade i olyckan. Inga allvarliga personskador. Inledningsvis spärrades vägen av helt i båda riktningarna. Vägen är nu helt öppen i östgående riktning. Och i västergående riktning leds trafiken om via gamla riksvägen mellan Åryd och Karlshamn. Bärgningsarbetet räknas vara klart vid 21.20 och vägen öppnas då upp helt igen. Polis finns kvar under bärgningsarbetet.