2019000867

Vattenskada i byggnad

19-12-23 10:48 Källare, Medborgarvägen Olofström

Vid räddningstjänstens framkomst stod det ca: 10 cm vatten i källaren. Troligtvis berodde vattenskadan på ett stop i dagvattensystemet. Räddningstjänsten utförde restvärdesräddning genom att pumpa ut vattnet från källaren.