2019000864

Brand i byggnad - soteld

19-12-19 22:03 Villa, Kopprarpsvägen, Hällaryd Karlshamn

Ägaren till en fastighet känner röklukt från källaren, när han kommer ner i källaren ser han att det glöder/brinner där vedpannan ansluter till murstocken. Han utlöser en pulversläckare och larmar räddningstjänsten. Vid vår ankomst är det ingen pågående brand, vi kontrollerar murstockens genomföringar i huset, inga förhöjda temperaturer eller tecken på brand hittas. Kontrollen utförs med värmekamera och handpåläggning. Vi ber ägaren att låta sotaren kontrollera rökkanalen innan han tar vedpannan i bruk igen.