2019000862

Trafikolycka

19-12-19 06:44 Mellanbäcksvägen Karlshamn

Personbil som av oklar anledning tappar kontrollen och åker av vägbanan och voltar på en åker. Föraren tar sig själv ut ifrån bilen och passerande bil stannar och larmar 112. Räddningstjänst var först på olycksplatsen. Vägen spärrades av helt och en första bedömning av drabbad genomförs. Ambulans anländer och tar över det medicinska ansvaret. Inga läckage observeras ifrån bilen. Ambulanspersonal bedömer drabbad som oskadd och därefter lämnas olycksplatsen.