2019000851

Brand i byggnad

19-12-13 06:13 Bjärarydsvägen Karlshamn

Brand i villa. Vid räddningstjänstens ankomst var villan delvis övertänd. Rökdykning och utvändig släckning påbörjades direkt.