2019000849

Automatlarm

19-12-12 10:32 Skola, Väggavägen Karlshamn

Larmet orsakat av rök från het arbete. Räddningstjänsten kontrollerade sektion och detektor, inga övriga åtgärder.