2019000836

Brand i byggnad

19-12-02 15:17 Flerfamiljshus, Alice tegnérs Väg Karlshamn

En bit plast låg på spisen vilket gav en rökutveckling, ingen brand. Vi ventilerar röken med fläkt och avslutar kort därefter arbetet på platsen.