2019000814

Trafikolycka - flera fordon

19-11-22 16:37 Personbilar, E22 Mörrum Karlshamn

Personbil som kört in i bakändan på framförvarande bil när vägen gick ihop till enfiligt, inga personer skadades i olyckan. Räddningstjänsten stängde av E22 i västlig riktning och sanerade vägbanan från bildelar, därefter öppnades vägen igen med hastighetsreducerande åtgärder. Polisen önskade hjälp med att säkra oycksplatsen under bärningsarbetet, i samband med detta stängdes vägen åter av helt i västergående riktning.