2019000813

Trafikolycka

19-11-21 21:17 E22 Karlshamn

Minibuss i diket. Vi möts upp av personer som stannat vid olyckan för att hjälpa till, visar oss till föraren till minibussen som är ute ur bilen. Han var själv i bilen, säger sig ha lite ont i ryggen. Han kontrolleras ambulanspersonal när de kommer till plats, han behövde ingen vidare vård. Bilen står på alla fyra hjulen i diket, bilens högra sida har dock sjunkit ner en bit i det leriga diket. Inget läckage. Han säger att han har prejats av vägen av en okänd bil. Polis kommer till plats och ordnar med bärgare. Vi är kvar och ordnar säker arbetsplats under tiden vi väntar samt under bärgningen. Föraren åker efter kontroll vidare med en kollega som kommit till platsen. Efter bilen bärgats sanerar vi vägbanan från lera och gräs samt en och annan bildel. E22:an var både helt och delvis avspärrad i östergående riktning under insatsen.