2019000806

Trafickolycka - singel

19-11-17 15:34 E22 Karlshamn

Personbil som kört in i vajerräcket och blivit ståendes vid vägkanten. Ambulansen var först på plats och kontrollerar personen, totalt en person i bilen. Inga personskador, bilen fick dock bärgas från platsen. Räddningstjänsten sopar vägbanan från bildelar och håller säker arbetsplats under insatsen. Vi spärrar av E22 helt inledningsvis, för att sedan öppna ett körfält under tiden vi väntade på bärgaren, sen återgick vi till helt avspärrad när bärgningen pågick. Polisen kommer till plats och gör en rutinkontroll på föraren, därefter kör bärgaren bilen till Karlshamn och hjälper föraren med transport hem. Trafikverket informerades om skadorna på vajerräcket.