2019000803

Brand i byggnad - undersökning röklukt

19-11-15 14:17 Västra långgatan 18 Karlshamn

Torrkokning i lägenhet. Åtgärder som genomfördes var ventilering av aktuell lägenhet och trapphus.