2019000801

Trafikolycka - flera fordon

19-11-14 22:28 Personbil - Epa traktor, Korpadalsvägen x Jannebergsvägen Karlshamn

Räddningstjänsten får larm om trafikolycka mellan epa traktor och två personbilar samt att det ryker från ett av fordonen. Vid räddningstjänstens framkomst har fordonen lämnat platsen och kvar står uppringaren. Trolig orsak till larmet är att någon buskört och hamnat utanför vägbanan i en rondell, de inblandade har sedan fått upp fordonet på vägen igen och lämnat platsen.