2019000788

Järnväg

19-11-09 17:27 Karlshamn

Sanering av spårområde efter påkört djur.