2019000786

Brand i skog eller mark

19-11-08 21:41 Skräphög, Hokavägen 58 Karlshamn

En hög med avstjälpt osorterat avfall har antänts. Högen, som har en diameter på ca 5m och en höjd på ca 1m brinner kraftigt vid vår framkomst. Vi släcker den med hjälp av skyffel, grepe samt 3HL vatten.