2019000778

Trafikolycka - flera fordon

19-11-05 16:52 Personbilar, E22, Pukavik

Personbil som påbörjat omkörning och kört på ett fordon i sidan och avvikit från platsen. Vid räddningstjänstens ankomst stängdes vägen av helt i östergående riktning, kontroll av förare och passagerare gjordes, de var chockade men oskadda. Personbilen kunde köras från platsen och vägen öppnades igen.