2019000776

Trafikolycka

19-11-04 20:37 E22 Karlshamn

Två personbilar som kolliderat med två vildsvin, en bil i vardera riktning. Tre personer inblandade, alla ute är bilarna, inga personskador. I bilen som körde i västergående körfält, som var enfiligt, satt två personer, deras bil fick bärgas från platsen. Den andra bilen fick lättare skador i fronten, plastdelar som både lossat och blivit intryckta, men kunde köras från platsen. Under insatsen så gjorde vi trafikdirigering och släppte på trafiken i östergående körfält i begränsad hastighet. När bärgaren var klar så öppnades västergående körfält och vi lämnade platsen efter vi sanerat vägbanorna.