Trafikolycka

22-06-11 22:56 Byggesvägen Karlshamn

Trafikolycka mellan två mopeder med tre personer inblandade.