Ambulansassistans

22-05-08 20:45 Guövägen Karlshamn

Person som blivit spakad av en häst. Ambulans är först framme några minuter före oss. Vi guidas tillsammans med ambulanspersonalen fram till den skadade. Det är ingen farbar väg och ca 400 meter till där den skadade sitter. Ambulanspersonal gör en kontroll på henne och hon bedöms kunna ställa sig upp och testa gå för egen maskin. Hon tar sig ut ur skogen på egna ben. Under tiden sjukvård har bedrivits har vi lastat av sexhjulingen och varit beredda att köra fram den om behov uppstått. Patienten kontrolleras igen i ambulansen och efter samråd med ambulansen kan räddningstjänsten lämna platsen.