Hinder på väg

22-01-13 20:14 Hemsjövägen Olofström

Träd över väg. Vi blev återkallade. Trafikverket löste det själva.