Automatlarm

21-09-09 15:27 Gröna vägen Karlshamn

Automatiskt brandlarm orsakat av okänd anledning. Ingen brand.