Markbrand

21-06-10 22:56 Lindenborgssjön Karlshamn

Mindre markbrand vid soptunna vid Lindenborgssjön. Räddningstjänsten gräver upp marken och släcker ner med några kannor vatten.