Brand ute - terräng

21-06-10 17:52 Markbrand, Jannebergsvägen 12 Karlshamn

Mindre markbrand på 20 kvm. Allmänheten hade påbörjat släckning innan vår framkomst. Räddningstjänsten tog över och eftersläckte branden därefter lämnades ärendet över till markägaren.