Undersökning - röklukt

21-06-10 12:50 Villa, Hallonstigen Karlshamn

Vid framkomst syns inga tecken på brand, det luktar något i ett av rummen som påminner om bränd motorolja alt. svagt av bakelit. Rtj. kontrollerar alla rum och vind efter tecken på rök men hittar ingen orsak till lukten, därefter avslutas ärendet.