Automatlarm

20-06-02 14:56 ABU, Svängsta Karlshamn

Troligtvis berodde fellarmet på ett åsknedslag i närområdet. Ingen åtgärd från räddningstjänsten.