Brand ute - terräng

20-05-31 12:24 Matviksvägen Karlshamn

Brand i skogen. Låg löp brand på en yta av ca 50x50 meter. Branden omringades snabbt och begränsades. Därefter vidtog ett arbete med att slutgiltigt släcka branden.