Förmodat utsläpp farligt ämne

20-05-26 05:55 Karlshamnsfjärden, Karlshamn

Misstänkt utsläpp av olja i havet utanför hamnen i Karlshamn. Efter kontroll konstaterades att det var stora ansamlingar av pollen.