Brand i byggnad

20-05-25 20:07 Jeppahalla, Möttum Karlshamn

Brand i en gryta på spisen. Ägaren gjorde en fördömlig insats och begränsade branden till grytan tills vår ankomst. Vi lämpade ut grytan, kontrollerade så att branden inte spridit sig i byggnaden samt utförde akut restvärde.