Brand ute - fordon

20-05-21 23:56 Skåpbil, Avfart 53 Karlshamn, Hällaryd

Räddningstjänsten får larm om bilbrand på en uppställningsplats vid avfart 53, Hällaryd. Vid framkomst är det fullt utvecklad brand i motorrum ock kupéutrymme, branden har också börjat sprida sig till lastutrymmet. Vi börjar påbörjar släckning och skapar tillträde till lastutrymmet för att kunna släcka och förhindra vidare spridning till det utrymmet. Vi samverkar med polis och trafikledningscentralen, polisen underrättar ägaren till fordonet vad som hänt.