Brand ute Fordon

20-05-20 1:34 Fordon Personbil, Riksväg 29 Karlshamn

Vid räddningstjänstens framkomst var bilen helt övertänd. Beslut togs om att låta bilen brinna ut då det inte fanns någon spridningsrisk eller något att rädda. Beslutet togs p.g.a. vattenskyddsområdet på plats. Räddningstjänsten utförde en eftersläckning på bilen och kontrollerade grönområdet runt om kring.