Brand i byggnad- industri

20-05-06 13:34 Ljungrydavägen Olofström

Brand i industribyggnad. Brandspridning i konstruktionen som krävde en omfattande arbetsinsats. Släckningsarbetet utfördes av tre styrkor på brandplatsen.