Utsläpp farligt ämne - bensin

20-05-04 8:13 Personbil, Stationsvägen Karlshamn, Mörrum

Vid räddningstjänstens ankomst är det inget pågående läckage och det har inte spridits till avlopp eller dagvatten, vi lägger ut 2 säckar bark på det blöta. Ägaren till parkeringen informeras om händelsen och de hanterar resten av saneringen.