Övrig räddning - länspumpning

20-04-29 17:48 Båt, Svanevik Karlshamn

Större fritidsbåt som tar in vatten när ägarens pumpar drabbats av funktionsfel. Räddningstjänsten påbörjar länspumpning av båten. Båten tar in mycket vatten och de pumpar som ägaren har lyckas inte hålla undan läckaget. Beslut tas att plocka upp båten på land för tätning, räddningstjänsten bistår med bogsering till upptagningsplats.