Trafikolycka

20-04-22 21:12 Flera fordon, E22 öster Åryd Karlshamn

Kollision med vilt. Två personbilar inblandade, tre personer ute ur fordonen vid vår framkomst. Inledningsvis var vägen avstängd i västergående riktning.