Brand i Byggnad - Industri

20-04-12 17:23 Södra Cell Mörrum, Byggesvägen Karlshamn

Brand i en kulvert, ca 80meter in under en av de stora flishögarna. Branden har startat i en motordel till en stor flisskruv. Personal på plats bekämpade branden med pulversläckare innan vi kom fram till platsen. Vi fick branden snabbt under kontroll men motorn och oljan i den var varm och behövde kylas under ca en timme innan Södra Cells personal tog över kylandet och insatsen. Ingen spridning till flishögen, inga personskador. Räddningstjänsten hade som mest tre styrkor på plats. Polis och Ambulans var också på plats.