Utsläpp farligt ämne - drivmedel

20-04-11 15:26 Båt, Vägga fiskhamn Karlshamn

Utsläpp av diesel i hamnbassäng, utsläppet är av mindre omfattning och ej saneringsbart. Ägaren informeras att utsläppen måste upphöra och att han får sanera båten invändigt och pumpa över det förorenade vattnet i behållare och transportera det till en återvinningsanläggning. Räddningstjänsten meddelar Kustbevakningen och Miljöförbundet Väst om utsläppet.