Brand ute - övrigt

20-03-25 08:25 Container, Västra Kajen

Mindre glödbrand i sluten container med blekjord. Företaget öppnade containern och vi släckte av med vatten från tankbil. Räddningstjänsten lämnade sedan över ärendet till skifteschefen.