Brand ute

20-03-23 20:41 Kylingaryds byväg Karlshamn

Eldning av ris på deponiplats. Ansvarig hade lämnat platsen utan uppsikt. Räddningstjänsten släckte ner för att förhindra vidare spridning.