Förmodad trafikolycka

20-03-12 13:33 Buss, E22 Pukavik Sölvesborg

Larm om att en linjebuss kört in i vajerräcket . Ingen olycka upptäcktes , vi återvände.